Market Zone

แหล่งรวมอาหาร สด สะอาด หลากหลาย

โซนมาร์เก็ต ถิอเป็นโซนหลักของ อาร์เอ็นยาร์ด รวมอาหารกว่า 1000 เมนู คัดสรรเมนูอร่อย สะอาด หลากหลาย มีคุณภาพ ยังมีโซนสำหรับ ขายสินค้าทั่วไป และ สินค้ารายวัน พื้นที่กว้าง เป็นระเบียบ อากาศถ่ายเท ให้คุณเดินเลือกซื้อเมนูอาหารได้อย่างสะดวกสบาย ไม่แออัด