Terrace Zone

Rooftop บรรยากาศดี อาหาร เครื่องดื่ม ดนตรี มีครบ

โซนเทอเรส เปิดบริการ 16.00-00.00 น. โครงสร้างชั้น 2 เปิดโล่ง บรรยากาศดี จุดนัดพบยอดฮิตของเหล่านักศึกษา ที่นั่งเยอะ ไม่แออัด อาหาร เครื่องดื่ม ดนตรี มีครบ