โคราช เมืองที่น่าลงทุนที่สุดในภาคอีสาน

        ประตูสู่ภาคอีสาน ใกล้กรุงเทพฯ กำลังมีทางด่วนวิ่งตรงจากกรุงเทพฯ มีทั้งแหล่งจ้างงาน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา นิคมฯ และแหล่งท่องเที่ยว เป็นจังหวัดที่มีคนอยู่อาศัยมากเป็นอันดับ 2 ของไทย สำหรับทำเลมาแรงอสังหาฯ ขายดี ได้แก่ หัวทะเล ตัวเมือง สุรนารี-ปักธงชัย รวมทั้งบริเวณนิคมลำตะคอง เมืองโคราชในปัจจุบันมีการหลั่งไหลของการลงทุนเข้าไปอย่างคึกคัก ทั้งการลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ และการลงทุนของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ โรงแรมแบรนด์ดัง โครงการอสังหาริมทรัพย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

 

1.เมืองหลวงทางภาคอีสาน รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

จากศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคอีสาน และ มีกำลังซื้อสูง เป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองแห่งอารยธรรมหลาย ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย  จึงทำให้นักลงทุนภาคเอกชนสนใจขยายธุรกิจเข้ามาในพื้นที่  โดยปัจจุบันภาคเอกชนได้มีการลงทุนจาก ทุ่มเม็ดเงินจำนวนมากมายังจังหวัดหัวเมืองภาคอีสานอย่างโคราช ค้าปลีกเหล่านั้น ได้แก่ Central Home Pro, Siam Global House, Tesco Lotus, The Mall (Renovate ครั้งใหญ่), Big C, Makro และยังมีกระแสข่าวต่างๆอีกมากมาย สำหรับการลงทุนของกลุ่มทุนค้าปลีกต่างๆ

 

2. แหล่งอุตสาหกรรมกว่า 3000 แห่ง ประชาชนมีงานทำ มีกำลังซื้อสูง

        โคราชเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมมากที่สุดในภาคอีสาน คิดเป็น 29% ของจีพีพีจังหวัด มูลค่า 2.7 แสนล้าน (ณ ปี 2560 จากแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา)

 

3. ตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

            โดยเฉพาะด้านสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย  เนื่องจากโคราชมีแหล่งอุตสาหกรรมจำนวนมาก จึงมีประชากรย้ายถิ่นฐานเพื่อมาทำงานในโคราชจำนวนมาก  และเริ่มมองหาที่อยู่อาศัยของตัวเองในปีที่ 2-3 ของการทำงาน ทำให้มีผู้ซื้ออสังหาฯในจังหวัด ที่เป็นคนต่างถิ่นกว่า 50%

 

4. ประชากรมีรายได้สูงอันดับ 2 ของภาค

        จังหวัดนครราชสีมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน เป็นอันดับ 2 รองจาก อุดรธานี ถือเป็นอันดับต้นๆของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่ มีความพร้อมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในจังหวัดที่มีกำลังซื้อโดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นกับ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการค้าส่งค้าปลีก เป็นสำคัญ  

 

5. ประตูเชื่อมโยง ระบบโลจิสติก และ ศูนย์กลางกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาค

 โคราชมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เป็นศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว  เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญ่ที่สุดของอาเซียน และ

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและสาธารณสุข แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืน

 

6. มีโครงการลงทุนจากภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง

          จากศักยภาพที่จะกลายเป็นมหานครในอนาคต เพราะเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศ มีประชากรกว่า 2.6 ล้านคน เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร จึงมีโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างเมือง ทั้งด้านคมนาคม ระบบขนส่งระหว่างเมือง ระบบโทรคมนาคมและดิจิทัล

 

 

อ่านบทความอืนๆ : 5 เทคนิก ขาย Street food ให้ปัง กำไรพุ่ง ลูกค้าเพียบ! | 3 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย โดยไม่ต้องเพิ่มราคา | ข่าวสาร อาร์เอ็นยาร์ด | สาระน่ารู้